Skip to main content

Список меню

Навігація

Список меню

Список меню є розширенням перегляду списку. Список меню, на відміну від звичайного списку посилань, призначений для вказівки поточного активного екрана (або розділу) вашого застосунку. Подумайте про це як про Tabbar, але у формі списку.

Макет списку меню

Подивімось на структуру макета списків меню у ваших переглядах списків:
<div class="list menu-list">
 <ul>
  <li>
   <a href="#" class="item-content item-link item-selected">
    <div class="item-inner">
     <div class="item-title">Item 1</div>
    </div>
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="#" class="item-content item-link">
    <div class="item-inner">
     <div class="item-title">Item 2</div>
    </div>
   </a>
  </li>
  ...
 </ul>
</div>
Де

menu-list - додатковий клас, який необхідно додати до списку, щоб увімкнути відображення списку меню

item-selected -додатковий клас додав пункт списку меню, щоб вказати, що це наразі активний пункт

Приклад

<template>
 <div class="page">
  <div class="navbar">
   <div class="navbar-bg"></div>
   <div class="navbar-inner sliding">
    <div class="title">Menu List</div>
   </div>
  </div>
  <div class="page-content">
   <div class="block block-strong">
    <p>Список меню, на відміну від звичайного списку посилань, призначений для вказівки поточного активного екрана (або розділу) вашої програми. Подумайте про це як про Tabbar, але у формі списку.</p>
   </div>
   <div class="list menu-list">
    <ul>
     <li>
      <a
       href="#"
       class="item-content item-link ${selected === 'home' ? 'item-selected' : ''}"
       @click=${()=> setItem('home')}
      >
       <div class="item-media">
        <i class="icon material-icons if-md">home</i>
        <i class="icon t4-icons if-not-md">house</i>
       </div>
       <div class="item-inner">
        <div class="item-title">Home</div>
       </div>
      </a>
     </li>
     <li>
      <a
       href="#"
       class="item-content item-link ${selected === 'profile' ? 'item-selected' : ''}"
       @click=${()=> setItem('profile')}
      >
       <div class="item-media">
        <i class="icon material-icons if-md">person</i>
        <i class="icon t4-icons if-not-md">person_fill</i>
       </div>
       <div class="item-inner">
        <div class="item-title">Profile</div>
       </div>
      </a>
     </li>
     <li>
      <a
       href="#"
       class="item-content item-link ${selected === 'settings' ? 'item-selected' : ''}"
       @click=${()=> setItem('settings')}
      >
       <div class="item-media">
        <i class="icon material-icons if-md">settings</i>
        <i class="icon t4-icons if-not-md">gear_alt_fill</i>
       </div>
       <div class="item-inner">
        <div class="item-title">Settings</div>
       </div>
      </a>
     </li>
    </ul>
   </div>
   <div class="list media-list menu-list">
    <ul>
     <li>
      <a
       href="#"
       class="item-content item-link ${selectedMedia === 'home' ? 'item-selected' : ''}"
       @click=${()=> setItemMedia('home')}
      >
       <div class="item-media">
        <i class="icon material-icons if-md">home</i>
        <i class="icon t4-icons if-not-md">house</i>
       </div>
       <div class="item-inner">
        <div class="item-title-wrap">
         <div class="item-title">Home</div>
        </div>
        <div class="item-subtitle">Home subtitle</div>
       </div>
      </a>
     </li>
     <li>
      <a
       href="#"
       class="item-content item-link ${selectedMedia === 'profile' ? 'item-selected' : ''}"
       @click=${()=> setItemMedia('profile')}
      >
       <div class="item-media">
        <i class="icon material-icons if-md">person</i>
        <i class="icon t4-icons if-not-md">person_fill</i>
       </div>
       <div class="item-inner">
        <div class="item-title-wrap">
         <div class="item-title">Profile</div>
        </div>
        <div class="item-subtitle">Profile subtitle</div>
       </div>
      </a>
     </li>
     <li>
      <a
       href="#"
       class="item-content item-link ${selectedMedia === 'settings' ? 'item-selected' : ''}"
       @click=${()=> setItemMedia('settings')}
      >
       <div class="item-media">
        <i class="icon material-icons if-md">settings</i>
        <i class="icon t4-icons if-not-md">gear_alt_fill</i>
       </div>
       <div class="item-inner">
        <div class="item-title-wrap">
         <div class="item-title">Settings</div>
        </div>
        <div class="item-subtitle">Settings subtitle</div>
       </div>
      </a>
     </li>
    </ul>
   </div>
  </div>
 </div>
</template>
<script>
 export default (props, { $update }) => {
  let selected = 'home';
  let selectedMedia = 'home';

  const setItem = (newItem) => {
   selected = newItem;
   $update();
  }
  const setItemMedia = (newItem) => {
   selectedMedia = newItem;
   $update();
  }
  return $render;
 }
</script>