Skip to main content

HTML-верстка додатка

Перше, що ми повинні зробити для нашої програми, це створити файл index.html зі скелетом програми.

Розгляньмо базовий макет програми:


<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <!-- Required meta tags-->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <!-- Color theme for statusbar (Android only) -->
  <meta name="theme-color" content="#2196f3">
  <!-- Your app title -->
  <title>My App</title>
  <!-- Path to Techno4 Library Bundle CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="path/to/techno4-bundle.min.css">
  <!-- Path to your custom app styles-->
  <link rel="stylesheet" href="path/to/my-app.css">
 </head>
 <body>
  <!-- App root element -->
  <div id="app">

   <!-- Your main view, should have "view-main" class -->
   <div class="view view-main">
    <!-- Initial Page, "data-name" contains page name -->
    <div data-name="home" class="page">

     <!-- Top Navbar -->
     <div class="navbar">
      <div class="navbar-bg"></div>
      <div class="navbar-inner">
       <div class="title">Awesome App</div>
      </div>
     </div>

     <!-- Bottom Toolbar -->
     <div class="toolbar toolbar-bottom">
      <div class="toolbar-inner">
       <!-- Toolbar links -->
       <a href="#" class="link">Link 1</a>
       <a href="#" class="link">Link 2</a>
      </div>
     </div>

     <!-- Scrollable page content -->
     <div class="page-content">
      <p>Page content goes here</p>
      <!-- Link to another page -->
      <a href="/about/">About app</a>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <!-- Path to Techno4 Library Bundle JS-->
  <script type="text/javascript" src="path/to/techno4-bundle.min.js"></script>
  <!-- Path to your app js-->
  <script type="text/javascript" src="path/to/my-app.js"></script>
 </body>
</html>

Як бачите, схема досить проста. Головне, що ви повинні зв’язати CSS Techno4 у <head> та файли JS у кінці <body>.

Ви можете прочитати більше про накладання панелі стану, перегляди, панель навігації, панель інструментів, сторінки, панелі та інші компоненти у відповідних розділах.

Ініціалізація програми

Тепер, коли у нас є базовий шаблон, нам потрібно ініціалізувати нашу програму в my-app.js.