Skip to main content

Навігаційні стежки

Навігаційні стежки (інколи їх називають "хлібні крихти" з англ. breadcrumbs) дозволяють користувачам відстежувати та підтримувати інформацію про своє місцезнаходження в програмі чи на вебсайті. Їх слід використовувати для великих сайтів і програм з ієрархічно впорядкованими сторінками.

Макет навігаційних стежок

Загальний макет навігаційних стежок такий:
<div class="breadcrumbs">

 <div class="breadcrumbs-item">
  <a href="/home/" class="link">
   Home
  </a>
 </div>

 <div class="breadcrumbs-separator"></div>

 <div class="breadcrumbs-item">
  <a href="/catalog/" class="link">
   Catalog
  </a>
 </div>

 <div class="breadcrumbs-separator"></div>

 <div class="breadcrumbs-item breadcrumbs-item-active">
  Phones
 </div>

 ...
</div>
Де

breadcrumbs - основний контейнер для навігаційних стежок

breadcrumbs-item - один елемент навігації. Може містити будь-який вміст

breadcrumbs-item-active - поточний/активний елемент навігації

breadcrumbs-separator - значок роздільника між елементами

Макет згорнутих навігаційних стежок

Коли є багато елементів навігації, можна додати спеціальну «згорнуту» кнопку, наприклад, з Popover всередині:
<div class="breadcrumbs">

 <div class="breadcrumbs-item">
  <a href="/home/" class="link">
   Home
  </a>
 </div>

 <!-- Collapsed button, also triggers Popover -->
 <div class="breadcrumbs-collapsed link popover-open" data-popover=".my-popover">
  <span></span>
  <!-- Popover inside of collapsed button -->
  <div class="popover my-popover">
   <div class="popover-inner">
    <div class="list">
     <ul>
      <li>
       <a href="#" class="item-link item-content popover-close">
        <div class="item-inner">
         <div class="item-title">Catalog</div>
        </div>
       </a>
      </li>
      ...
     </ul>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>

 <div class="breadcrumbs-item breadcrumbs-item-active">
  Phones
 </div>

 ...
</div>

Приклад

<div class="page">
 <div class="navbar">
  <div class="navbar-bg"></div>
  <div class="navbar-inner">
   <div class="title">Breadcrumbs</div>
  </div>
 </div>

 <div class="page-content">
  <div class="block-title">Basic</div>
  <div class="block block-strong">
   <div class="breadcrumbs">
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      Home
     </a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      Catalog
     </a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item breadcrumbs-item-active">
     Phones
    </div>
   </div>
  </div>

  <div class="block-title">Scrollable</div>
  <div class="block-header">Breadcrumbs will be scrollable if they don't fit the screen</div>
  <div class="block block-strong">
   <div class="breadcrumbs">
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      Home
     </a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      Catalog
     </a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      Phones
     </a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      Apple
     </a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item breadcrumbs-item-active">
     iPhone 12
    </div>
   </div>
  </div>

  <div class="block-title">Collapsed</div>
  <div class="block block-strong">
   <div class="breadcrumbs">
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      Home
     </a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-collapsed link popover-open" data-popover=".breadcrumbs-popover">
     <span></span>
     <div class="popover breadcrumbs-popover" style="width: 120px">
      <div class="popover-inner">
       <div class="list">
        <ul>
         <li>
          <a href="#" class="item-link item-content popover-close">
           <div class="item-inner">
            <div class="item-title">Catalog</div>
           </div>
          </a>
         </li>
         <li>
          <a href="#" class="item-link item-content popover-close">
           <div class="item-inner">
            <div class="item-title">Phones</div>
           </div>
          </a>
         </li>
         <li>
          <a href="#" class="item-link item-content popover-close">
           <div class="item-inner">
            <div class="item-title">Apple</div>
           </div>
          </a>
         </li>
        </ul>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item breadcrumbs-item-active">
     iPhone 12
    </div>
   </div>
  </div>

  <div class="block-title">With Icons</div>
  <div class="block block-strong">
   <div class="breadcrumbs">
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      <i class="icon t4-icons if-not-md">house_fill</i>
      <i class="icon material-icons if-md">home</i>
      <span>Home</span>
     </a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      <i class="icon t4-icons if-not-md">square_list_fill</i>
      <i class="icon material-icons if-md">list_alt</i>
      <span>Catalog</span>
     </a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      <i class="icon t4-icons if-not-md">device_phone_portrait</i>
      <i class="icon material-icons if-md">smartphone</i>
      <span>Phones</span>
     </a>
    </div>
    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item">
     <a href="#" class="link">
      <i class="icon t4-icons if-not-md">logo_apple</i>
      <i class="icon t4-icons if-md">logo_apple</i>
      <span>Apple</span>
     </a>
    </div>

    <div class="breadcrumbs-separator"></div>
    <div class="breadcrumbs-item breadcrumbs-item-active">
     iPhone 12
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>

</div>

Змінні CSS

Нижче наведено список пов’язаних змінних CSS (спеціальні властивості CSS).
:root {
 --t4-breadcrumbs-spacing: 12px;
 --t4-breadcrumbs-padding: 2px 0;
 --t4-breadcrumbs-item-padding: 0px;
 --t4-breadcrumbs-item-bg-color: 0px;
 --t4-breadcrumbs-item-font-weight: normal;
 --t4-breadcrumbs-item-active-font-weight: 600;
 --t4-breadcrumbs-icon-size: 24px;
 --t4-breadcrumbs-item-color: rgba(0, 0, 0, 0.55);
 --t4-breadcrumbs-separator-color: rgba(0, 0, 0, 0.35);
 --t4-breadcrumbs-item-active-color: #000;
 --t4-breadcrumbs-collapsed-color: rgba(0, 0, 0, 0.75);
 --t4-breadcrumbs-collapsed-bg-color: rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
:root .dark,
:root.dark {
 --t4-breadcrumbs-item-color: rgba(255, 255, 255, 0.75);
 --t4-breadcrumbs-separator-color: rgba(255, 255, 255, 0.35);
 --t4-breadcrumbs-item-active-color: #fff;
 --t4-breadcrumbs-collapsed-color: rgba(255, 255, 255, 0.75);
 --t4-breadcrumbs-collapsed-bg-color: rgba(255, 255, 255, 0.15);
}
.ios {
 --t4-breadcrumbs-separator-icon: 'chevron_right_ios';
 --t4-breadcrumbs-font-size: 17px;
}
.md {
 --t4-breadcrumbs-separator-icon: 'chevron_right_md';
 --t4-breadcrumbs-font-size: 16px;
}
.aurora {
 --t4-breadcrumbs-separator-icon: 'chevron_right_ios';
 --t4-breadcrumbs-font-size: 16px;
}