Skip to main content

Статут благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ТЕХНО4».

Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ТЕХНО4» є неприбутковою організацією, мета діяльності якої - сприяння розвитку освіти, науки, промисловості, культури та мистецтва в Україні і інших державах.
1. Повна та скорочена назви благодійної організації:
1.1. українською мовою: благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ТЕХНО4».
1.2. англійською мовою: charitable organization «CHARITABLE FOUNDATION TECHNO4».
1.3. скорочена назва українською мовою: БО «БФ ТЕХНО4».
1.4. скорочена назва англійською мовою: CO «CF TECHNO4».
2. Мета та цілі фонду:
2.1. Створення та поширення вільного програмного забезпечення.
2.2. Створення та поширення вільного апаратного забезпечення.
2.3. Створення та поширення мультимедіа матеріалів.
2.4. Створення та поширення інших видів інтелектуальної власності та інших форм власності.
2.5. Грантова підтримка авторів вільного програмного забезпечення.
2.6. Грантова підтримка авторів вільного апаратного забезпечення.
2.7. Грантова підтримка авторів мультимедіа матеріалів.
2.8. Грантова підтримка авторів інших видів інтелектуальної власності та інших форм власності.
2.9. Накопичення та поширення обʼєктів власності фонду, створених авторами згідно пунктів 2.1 - 2.8 мети та цілей даного статуту.
3. Загальна інформація:
3.1. Головним способом підтримки звʼязків з громадою є офіційний сайт: https://techno4.online.
3.2. Фонд має право спільно з громадами та їх представниками формувати простір для розвитку наукової, просвітницької, промислової та культурної діяльності громадян.
3.3. Фонд має право спільно з громадами та їх представниками формувати та поширювати обʼєкти власності фонду.
3.4. Фонд має право залучати та розподіляти гранти для підтримки авторів: програмного забезпечення, апаратного забезпечення, творів мистецтва, інших творів інтелектуальної та інших форм власності на вільній основі та на основі програми грантового фінансування.
3.5. Фонд може мати у розпорядженні програмне та апаратне забезпечення, проєктну та іншу супровідну документацію, медіафайли, інші форми інтелектуальної власності, рухоме і не рухоме майно, патенти, торгові марки та інші форми власності згідно чинного законодавства.
3.6. Фонд має право залучати фінансування діяльності шляхом благодійних внесків, партнерських контрактів, та в іншій формі згідно чинного законодавства.
3.7. Фонд має право ліцензувати запатентовані, або захищені у іншій формі згідно чинного законодавства обʼєкти власності фонду та отримувати від їх використання цінності які, мають бути розподілені серед напрямків до фінансування включно з грантовим фінансуванням конкретних напрямків.
3.8. Ліцензування обʼєктів власності фонду можливе згідно чинного законодавства для використання комерційними, комунальними, державними і благодійними організаціями. Для благодійних організацій можливе ліцензування на грантовій основі.
3.9. Фонд має право укладати меморандуми з навчальними закладами, органами місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та іншими благодійними організаціями, комерційними і комунальними організаціями. Метою таких меморандумів має бути співпраця у створенні спільних обʼєктів інтелектуальної власності або надбань спільноти у сферах культури, мистецтва, науки та промисловості.
3.10. Фонд має право укладати договори з комерційними і комунальними організаціями та на правах партнерів здійснювати з ними співпрацю. Отримані від такої діяльності кошти та цінності мають стати надбанням фонду і розподілені серед напрямків до фінансування включно з грантовим фінансуванням конкретних напрямків.
3.11. Отримані від діяльності фонду кошти мають бути направлені виключно на фінансування напрямків діяльності фонду, реалізації мети та цілей, видатків на утримання.
3.12. Заборонено розподіляти отримані від діяльності фонду кошти серед учасників фонду та членів органів управління.
4. Устрій:
4.1. Директор фонду обирається строком на 7 років на загальних зборах учасників фонду шляхом відкритого голосування.
4.2. Засновник фонду самовисувається на посаду директора під час реєстрації фонду.
4.3. Директор має право затверджувати напрямки грантових програм до фінансування на основі рішень загальних зборів.
4.4. Директор самовисуванець має право затвердити 10 напрямків грантових програм двома частинами: перші пʼять мають бути затверджені одразу після реєстрації фонду без обовʼязкової наявності учасників фонду, наступні пʼять – на установчих зборах учасників фонду по одному напрямку на збори.
4.5. Наглядова рада має створюватись згідно чинного законодавства і скликатись за рішенням установчих зборів.
4.6. Учасниками фонду можуть бути фізичні та юридичні особи шляхом підписання меморандуму. Меморандум описує умови участі та графік благодійних внесків. До меморандуму має бути прикріплено матеріальну декларацію.
4.7. Учасники зобов'язуються сплачувати членські внески, обʼєм та графік таких внесків має бути затверджено на загальних зборах учасників.
4.8. Учасники зобов'язуються сприяти розвитку фонду.
4.9. Фонд може проводити масові заходи самостійно та з партнерами.
4.10. Дохід від діяльності фонду має бути розподілено серед напрямків до фінансування фонду та закріплено у переліку. Перелік напрямків до фінансування має бути постійно оприлюднено на офіційному сайті. У переліку можуть бути статті витрат, які задовольняються шляхом залучення цільових грантів.
4.11. Цільові гранти можуть бути розподілені серед авторів вільних та ліцензованих обʼєктів власності фонду рішенням голови фонду згідно з пунктом 4.4 даного статуту або на загальних зборах шляхом голосування.
4.12. Гранти можуть мати цільове призначення для конкретних авторів або проєктів.
4.13. Авторами обʼєктів власності фонду можуть бути фізичні та юридичні особи на вільних засадах, а також на умовах участі у грантовому фінансуванні.
4.14. Дострокове усунення з посади директора можливе на загальних зборах шляхом відкритого голосування на основі звіту від наглядової комісії.
4.15. Співробітники фонду приймаються на посади у відповідності до чинного трудового законодавства та мають ті ж самі соціальні гарантії. Співробітниками фонду можуть бути тільки учасники.
4.16. Припинення діяльності фонду можливе у випадку неможливості досягнення мети та цілей фонду і на основі рішення учасників фонду шляхом голосування якщо "за" було проголосовано в кількості 100%.
4.17. У разі припинення діяльності фонду майно має бути розподілено серед неприбуткових благодійних організацій схожого напрямку діяльності.
4.18. Загальні збори учасників є основним органом управління.
4.19. Загальні збори учасників фонду можуть проводитись з ініціативи учасників або керівництва фонду і не рідше одного разу на рік.
4.20. Скликання загальних зборів можливе за результатами голосування.
4.21. Голосування і збори можна проводити у зручній для учасників формі.
4.22. Внесення змін до статуту можливе на загальних зборах учасників фонду шляхом голосування та у відповідності до чинного законодавства.
4.23. Рішення стосовно діяльності фонду приймаються на загальних зборах шляхом відкритого голосування учасників і вважається прийнятим якщо "за" було проголосовано в кількості 50% + 1 голос.
4.24. Вихід учасників з фонду можливий за особистим бажанням, про що вони мають повідомити директора фонду у письмовому вигляді не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати виходу.
4.25. Відсторонення або виключення учасників фонду можливе за порушення умов статуту та умов вказаних у меморандумі, неповагу до задекларованих цінностей фонду, нанесення шкоди репутації фонду. В таких випадках директор або інший учасник фонду скликає позачергові збори учасників і шляхом відкритого голосування приймається рішення про відсторонення або виключення цього учасника якщо "за" було проголосовано в кількості 50% + 1 голос.